Кафедра

Кафедра ветеринарної медицини та фармації утворена 01 вересня 2020 року для провадження освітньої та наукової діяльності за інноваційною програмою «Хвороби дрібних домашніх тварин» зі спеціальності «Ветеринарна медицина» у Національному фармацевтичному університеті. Завідувач кафедри – доктор ветеринарних наук Морозенко Дмитро Володимирович. Кафедра також забезпечує освітню діяльність на факультеті медико-фармацевтичних технологій, фармацевтичному факультеті та факультеті підготовки іноземних громадян з наступних обов’язкових дисциплін: «Біологія з основами генетики», «Медична біологія, паразитологія, генетика» (для освітньо-професійних програм зі спеціальності 226 Фармація, Промислова фармація»), «Гістологія, цитологія та ембріологія» (для освітньо-професійних програм зі спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування).

Штат кафедри складає 6 викладачів: 2 доктори ветеринарних наук, 3 кандидати ветеринарних наук та 1 кандидат біологічних наук. Викладачі кафедри є висококваліфікованими фахівцями, які викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні.

 

 

Print Friendly, PDF & Email