Денне відділення

Навчальні дисципліни

На кафедрі викладається 13 навчальних дисциплін:

Для здобувачів вищої освіти спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»:

 • Анатомія свійських тварин (обов’язкова) – 1-2 курс навчання
 • Вступ до фаху (обов’язкова) – 1 курс навчання
 • Прикладна біологія з основами генетики тварин (вибіркова) – 1 курс навчання
 • Зоологія (вибіркова) – 1 курс навчання
 • Екологія у ветеринарній медицині (вибіркова) – 1 курс навчання
 • Основи екології (вибіркова) – 1 курс навчання

Для здобувачів вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (1 курс навчання):

 • Біологія з основами генетики (обов’язкова)
 • Медична біологія, паразитологія та генетика (обов’язкова)
 • Прикладна генетика (вибіркова)
 • Клітинна біологія (вибіркова)
 • Сучасні проблеми молекулярної біології (вибіркова)

Для здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (1-2 курс навчання):

 • Гістологія, цитологія та ембріологія (обов’язкова)
 • Медична біологія (вибіркова)
 • Сучасні проблеми молекулярної біології (вибіркова)
Print Friendly, PDF & Email