Студентське наукове товариство

сова

Студентське наукове товариство Кафедри Ветеринарної медицини та фармації.

Одним з важливих компонентів підготовки лікарів ветеринарної медицини є різні форми спільної наукової роботи студентів і викладачів, спрямовані на вироблення вміння постійно вдосконалювати свої знання, виховання творчого підходу до професійної діяльності.

Науково-дослідна робота студентів, як майбутніх висококваліфікованих фахівців, є предметом особливої уваги професорсько-викладацького колективу університету, адже в сучасних умовах вона є невід’ємним елементом навчання і виховання студентської молоді, спрямований на формування дослідницьких навичок і організаторських якостей майбутніх вчених.

Діяльність в СНТ виконує кілька завдань:
1) вибір напрямку дослідження, пошук та аналіз літератури за вибраною темою, перейняття досвіду у наукового керівника;
2) оволодіння методичними і методологічними прийомами дослідження та проведення наукової роботи;
3) оприлюднення, публікація, усна доповідь результатів дослідницької праці на студентських наукових конференціях або спеціалізованих семінарах.

 

 

Print Friendly, PDF & Email