Селюкова Наталія Юріївна

Селюкова Наталія Юріївна

 

 

 

 

 

 

Селюкова Наталія Юріївна – фізіолог, викладач, доктор біологічних наук, доцент кафедри ветеринарної медицини та фармації.

Селюкова Наталія Юріївна Селюкова Наталія Юріївна Селюкова Наталія Юріївна Селюкова Наталія Юріївна Селюкова Наталія Юріївна Селюкова Наталія Юріївна 

Закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна у 2002 році. Працювала старшим лаборантом лабораторії репродуктивної ендокринології (2002–2012 рр.), молодшим науковим співробітником лабораторії патогістології (2012–2015 рр.), завідувачем відділу наукової інформації та патентно-ліцензійної роботи (2015–2018 рр.), з 2018 по теперішній час працює за сумісництвом старшим науковим співробітником ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України». З 2018 року працювала асистентом кафедри біології НФаУ. Виконувала обов’язки методиста на кафедрі біології (2018–2019 рр.). З 01 вересня 2020 року виконує обов’язки методиста та секретаря кафедри ветеринарної медицини та фармації.

Навчально-методична робота. Проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін: «Біологія з основами генетики», «Клітинна біологія», «Медична біологія», «Медична біологія, паразитологія та генетика».

Науково-дослідна робота: кандидатську дисертацію захистила на тему: «Наслідки фітоестрогенізації батька для репродуктивної функції нащадків чоловічої статі (експериментальне дослідження)» зі спеціальності 14.01.14 – ендокринологія 03 вересня 2015 р. у ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України». Є автором та співавтором понад 115 наукових робіт (45 статей, з них 8 у SCOPUS, 2 у WEB OF SCIENCE, 63 тези доповідей, 6 патентів на корисну модель, 1 інформаційний лист, 2 нововведення). Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи «Вивчення наслідків впливу «пасивного тютюнопаління» матерів під час вагітності на сомато-ендокринний фенотип нащадків». Шифр теми НАМН 02.18 (2018–2020 рр.). Місце виконання: ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України». Працює над докторською дисертацією.

Громадська діяльність. Є дійсним членом Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство клітинної біології» та Міжнародної федерації клітинної біології (IFCB). Відповідальний секретар науково-практичного журналу “Проблеми ендокринної патології” (індексується у наукометричній базі SCOPUS).

Print Friendly, PDF & Email