Захар’єв Андрій Вікторович

Захар'єв Андрій Вікторович

 

 

 

 

 

 

 

 

Захар’єв Андрій Вікторович – лікар ветеринарної медицини, кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри ветеринарної медицини та фармації.

Захар'єв Андрій Вікторович Захар'єв Андрій Вікторович

 Закінчив Харківський державний зооветеринарний інститут у 1996 році за спеціальністю «Ветеринарна медицина», кваліфікація «Лікар ветеринарної медицини». Був аспірантом кафедри анатомії свійських тварин з 1996 до 1999 року, працював асистентом кафедри анатомії свійських тварин (1999-2001 рр.) Харківської державної зооветеринарної академії, старшим викладачем кафедри анатомії свійських тварин (2001-2002 рр.), старшим викладачем кафедри анатомії і гістології імені професора Т.Г. Цимбала (2002-2004 рр.), старшим викладачем кафедри патологічної анатомії і патологічної фізіології (2004-2010 рр.), старшим викладачем кафедри патологічної анатомії та розтину (2010-2013 рр.), доцентом кафедри патологічної анатомії та розтину (2013-2019 рр.) Харківської державної зооветеринарної академії. З вересня 2019 по серпень 2020 року працював доцентом кафедри біології, з 01 вересня 2020 року – доцентом кафедри ветеринарної медицини та фармації Національного фармацевтичного університету.

Навчально-методична робота. Проводить лекційні, практичні та семінарські заняття з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» та «Анатомія свійських тварин» у студентів 1–2 курсу. Є автором понад 10 навчально-методичних робіт.

Науково-дослідна робота: захистив кандидатську дисертацію у 2010 році за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин, тема дисертації «Патоморфологічна характеристика піролізидиноалкалоїдних нефропатологій великої рогатої худоби». Вчене звання доцента присвоєно у 2014 році. Сфера наукових інтересів – патоморфологія дрібних домашніх тварин, розтин тварин.

Є автором та співавтором понад 60 наукових робіт (48 статей, з них 1 у WEB OF SCIENCE, 3 тези доповідей, 5 патентів на корисну модель (співавтор), 4 науково-методичних праць (НМР ДКВМ).

Print Friendly, PDF & Email