Навчально-методична література

Навчально-методична література представлена у курсах кафедри на Фармелі

 • Workbook: Biology and Genetics Principles / Dotsenko R.V., Zemlianskyi A.O., Seliukova N.Yu., Morozenko D.V. – Kharkov, 2021. – 128 p.

  The workbook contains practical material in Biology and Genetics Principles for practical classes for foreign students. It has been worked out taking into account the modern development of the cell biology, biology of an individual development, human genetics and medical parasitology.

  Навчально-методична література

 

 • Біологія з основами генетики: практикум для здобувачів вищої освіти / Н.Ю. Селюкова, Р.В. Доценко, А.О. Землянський, Д.В. Морозенко. – Х.: НФаУ, 2021. – 128 с.

  Посібник призначений для практичних занять з навчальних дисциплін «Біологія з основами генетики», «Медична біологія, паразитологія та генетика» та «Медична біологія». Враховано останні наукові досягнення в різних галузях біології, які тісно переплітаються з вимогами програм навчальних дисциплін. Посібник містить розділи «Біологічні особливості життєдіяльності людини», «Біологія індивідуального розвитку», «Основи генетики людини», «Медична паразитологія», що забезпечує високий рівень загальнобіологічної підготовки здобувачів вищої освіти. Призначений для здобувачів фармацевтичних закладів вищої освіти та фармацевтичних факультетів медичних закладів вищої освіти.

  Навчально-методична література

 

 • Гістологія, цитологія та ембріологія: посібник для самостійної роботи для здобувачів вищої освіти спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» / А.В. Захар’єв, Д.В. Морозенко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2021. – 86 с.

  Посібник призначений для самостійної позааудиторної і аудиторної роботи студентів при вивченні дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія». По кожній темі, що передбачена програмою, представлено стислий інформаційний матеріал для оволодіння особливостями мікроструктури певних клітин, тканин та органів та завдання для самостійної роботи щодо вивчення мікроструктури тканин та органів організму людини. Виконання наведених у посібнику завдань допоможе студентам засвоїти дисципліну і успішно скласти підсумковий контроль.

  Навчально-методична література

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email