заочна форма навчання

Методичні матеріали за курсом Біологія з основами генетики (для заочної форми навчання)  представлені на Фармелі

«Біологія з основами генетики» – навчальна дисципліна, спрямована формування знань та практичних навичок з біології людини для подальшого засвоєння студентами блоку дисциплін, що забезпечують природничо-наукову та професійно-практичну підготовку. Метою викладання навчальної дисципліни «Біологія з основами генетики» є закладання фундаменту для подальшого засвоєння студентами знань та вмінь із профільних теоретичних і клінічних професійно-практичних дисциплін (біологічної та біоорганічної хімії, анатомії, фізіології, фармакогенетики, мікробіології з основами імунології тощо).

Print Friendly, PDF & Email