Морозенко Дмитро Володимирович

Морозенко Дмитро Володимирович

Морозенко Дмитро Володимирович – лікар ветеринарної медицини, доктор ветеринарних наук, старший дослідник, завідувач кафедри ветеринарної медицини та фармації.

Морозенко Дмитро Володимирович   Морозенко Дмитро Володимирович     Морозенко Дмитро Володимирович     Морозенко Дмитро Володимирович Морозенко Дмитро Володимирович Морозенко Дмитро Володимирович

 

Закінчив Харківську державну зооветеринарну академію за спеціальністю «Ветеринарна медицина» у 2005 році з відзнакою. Працював лікарем ветеринарної медицини приватної ветеринарної клініки (2005-2012 рр. – на основному місці роботи, 2012-2018 рр. – за сумісництвом), науковим співробітником (2012-2015 рр.), старшим науковим співробітником (з 2018 р.) відділу лабораторної діагностики та імунології ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» (2012-2018 – за основним місцем роботи, з 2018 року до теперішнього часу – за сумісництвом), з 2018-2020 рік – доцентом кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету, з 1 вересня 2020 р. – завідувач кафедри ветеринарної медицини та фармації Національного фармацевтичного університету.

У 2019 році закінчив Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» за спеціальністю «Філологія», кваліфікація – філолог, перекладач з англійської мови.

Навчально-методична робота. Проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін «Біологія з основами генетики», «Зоологія», «Медична біологія», «Медична біологія, паразитологія та генетика», «Прикладна біологія з основами генетики тварин», «Вступ до фаху» (ветеринарна медицина).

Науково-дослідна робота: Кандидатську дисертацію захистив у 2008 р. на тему: «Хронічна ниркова недостатність домашніх котів (патогенез, діагностика та лікування», 16.00.01 – діагностика і терапія тварин; докторську дисертацію захистив у 2014 році на тему «Патогенетична роль порушень метаболізму сполучної тканини, інформативність його показників для діагностики та оцінки ефективності лікування собак та котів за внутрішніх хвороб», 16.00.01 – діагностика і терапія тварин.

Є автором та співавтором понад 150 наукових праць (115 статей, з них 9 у SCOPUS, 1 у WEB OF SCIENCE, 52 тези доповідей, 3 патенти на корисну модель).

Громадська діяльність. Є членом Європейської асоціації порівняльної гастроентерології (ESCG), членом асоціації ветеринарних нефрологів та урологів, членом Всеукраїнської Гільдії Ветеринарів (ВГВ). Член редакційно-експертної ради Українського журналу медицини, біології та спорту, наукового журналу «Молодий вчений», науково-практичного журналу «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування».

Print Friendly, PDF & Email