Міжнародне співробітництво

Працівники кафедри регулярно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях, публікують наукові статті у зарубіжних виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection. Завідувач кафедри Д.В. Морозенко є членом Європейської асоціації порівняльної гастроентерології (ESCG), а також регулярно проводить науково-практичні семінари і вебінари у співпраці з міжнародними компаніями Hill’s Pet Nutrition, Cymedica для лікарів ветеринарної медицини.

Міжнародне співробітництво Міжнародне співробітництво Міжнародне співробітництво Міжнародне співробітництво Міжнародне співробітництво Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво Міжнародне співробітництво

Print Friendly, PDF & Email