17 березня 2021 р. відбулася науково-практична міжнародна дистанційна конференція «Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин»

17 березня кафедри клінічної лабораторної діагностики і ветеринарної медицини та фармації НФаУ провели науково-практичну міжнародну дистанційну конференцію «Сучасні досягнення та перспективи клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин».

Тематика конференції включала актуальні питання фармацевтичної, медичної та ветеринарної практики, лабораторної діагностики в клінічній та експериментальній медицині, антибіотикорезистентності мікроорганізмів та засоби боротьби з нею, патогенез, діагностику та лікування бактеріальних і вірусних захворювань, епідеміології інфекційних хвороб, клінічної та лабораторної імунології і алергології, ветеринарної мікробіології, вірусології, епізоотології, інфекційних хвороб, імунології тварин, управління якістю в діагностичних лабораторіях.

У конференції взяли участь 390 науковців, викладачів та студентів із більш ніж 50 установ та організацій Харкова (Національний фармацевтичний університет, ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України», ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. Григор’єва НАМН України», ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім В.Я. Данилевського НАМН України», ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харківський національний медичний університет, Харківська медична академія післядипломної освіти, Центр репродукції людини (Клініка професора Феськова О.М.), діагностична лабораторія «Алвіс-Клас», Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Харківська державна зооветеринарна академія, Липковатівський аграрний коледж);  Києва (ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», ДУ «Інститут нефрології НАМН України», ПВНЗ «Київський медичний університет», Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Національний університет харчових технологій, Київський міжнародний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Лабораторія дослідження проблем національної безпеки в сфері громадського здоров’я НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України, Відкритий міжнародний університет розвитку людини, Лабораторія органолептичних та фізико-хімічних досліджень науково-дослідного хіміко-токсикологічного відділу Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи); Івано-Франківська (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, мережа ветеринарних клінік «ОлВет»); Дніпра (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Дніпровський державний аграрно-економічний університет); Львова (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького); Сум (Сумський національний аграрний університет), Полтави (Українська медична стоматологічна академія, Полтавська державна аграрна академія);  Чернівців (Буковинський державний медичний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); Житомира (Поліський національний університет);  Тернополя (Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України); Миколаєва (Чорноморський національний університет імені Петра Могили); Рівного (КЗВО «Рівненська медична академія»); Запоріжжя (Запорізький національний університет); Вінниці (Ветеринарний центр «Vet House»); Старобільська (Луганський національний аграрний університет, Відокремлений структурний підрозділ «Старобільський фаховий коледж Луганського національного аграрного університету»); Рубіжного (ДЗ «Луганський державний медичний університет»).

Закордонні освітньо-наукові установи представляли Вища школа медичних наук Вайла Корнелла (Нью-Йорк, США); Медичний факультет Університету Меріленда (Балтімор, США); Каунаський медичний університет (Каунас, Литовська Республіка); Самаркандський державний медичний інститут (Самарканд, Республіка Узбекистан); Державний медичний університет міста Сімей (Сімей, Республіка Казахстан); Білоруський державний медичний університет, Державна установа освіти «Білоруська медична академія післядипломної освіти», Могилевський державний університет імені О.О. Кулешова, Унітарне підприємство «Госпрозрахункове дослідне виробництво Інституту біоорганічної хімії НІН Білорусі», Інститут експериментальної ветеринарії ім. С.Н. Вишелеського, Вітебська державна академія ветеринарної медицини, Заклад охорони здоров’я «Солігорська центральна районна лікарня», стоматологічний центр «AldisDent» (Республіка Білорусь).

Дякуємо всім колегам, що знайшли можливість взяти участь у конференції! Сподіваємося на тривалу й плідну наукову співпрацю!

МАТЕРІАЛИ_КОНФЕРЕНЦІЇ_17_03_2021_том_2

МАТЕРІАЛИ_КОНФЕРЕНЦІЇ_17_03_2021_том_1

ПРОГРАМА_КОНФЕРЕНЦІЇ_17.03.2021

посилання на сертифікати ветеринарної сессії

Сертифікати ветеринарної секції на українській мові

Сертификаты ветеринарной секції на русском языке

Certificates of veterinary section in English

Print Friendly, PDF & Email