Навчально-методична література

 

 

Практикум з біології / О.В.Філіпцова, О.І.Набока, К.М.Лучко – Х.: НФаУ, 2018. – 132 с. Посібник містить розділи: «Молекулярні та цитологічні основи життєдіяльності людини», «Основи генетики людини», «Медична паразитологія», що забезпечує високий рівень загальнобіологічної підготовки здобувачів вищої освіти. Призначений для здобувачів вищої освіти фармацевтичних вищих навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів.

 

 

 

 

 

Биология в приложениях: справочные материалы: учебн. пособ. для иностранных студентов высш. учеб. заведений / Филипцова О.В., Набока О.И., Лучко Е.Н. — Х. : НФаУ, 2018. — 116 с.
Пособие включает дополнительные материалы к учебному курсу «Биология с основами генетики». Содержит много иллюстраций, способствует повышению информативности изучаемого материала и предназначено для иностранных студентов фармацевтических высших учебных заведений и фармацевтических факультетов медицинских высших учебных заведений.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email