Морозенко Дмитро Володимирович

Морозенко Дмитро Володимирович – лікар ветеринарної медицини, доктор ветеринарних наук, завідувач кафедри ветеринарної медицини та фармації.

 ORCID ID:  http://orcid.org/0000-0001-6505-5326

 Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/1948618/morozenko-dmytro/

 Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208075991

 Google Scolarship ID: https://scholar.google.ru/citations?user=ZtN6klgAAAAJ&hl=ru

 Mendeley: https://www.mendeley.com/authors/57208075991/

 ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Dmytro_Morozenko2

 

Закінчив Харківську державну зооветеринарну академію за спеціальністю «Ветеринарна медицина» у 2005 році з відзнакою. Працював лікарем ветеринарної медицини приватної ветеринарної клініки (2005-2012 рр. – на основному місці роботи, 2012-2018 рр. – за сумісництвом), науковим співробітником (2012-2015 рр.), старшим науковим співробітником (з 2018 р.) відділу лабораторної діагностики та імунології ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» (2012-2018 – за основним місцем роботи, з 2018 року до теперішнього часу – за сумісництвом), з 2018-2020 рік – доцентом кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету, з 1 вересня 2020 р. – завідувач кафедри ветеринарної медицини та фармації Національного фармацевтичного університету.

У 2019 році закінчив Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» за спеціальністю «Філологія», кваліфікація – філолог, перекладач з англійської мови.

Навчально-методична робота. Проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін «Біологія з основами генетики», «Зоологія», «Медична біологія», «Медична біологія, паразитологія та генетика», «Прикладна біологія з основами генетики тварин», «Вступ до фаху» (ветеринарна медицина).

Науково-дослідна робота: Кандидатську дисертацію захистив у 2008 р. на тему: «Хронічна ниркова недостатність домашніх котів (патогенез, діагностика та лікування», 16.00.01 – діагностика і терапія тварин; докторську дисертацію захистив у 2014 році на тему «Патогенетична роль порушень метаболізму сполучної тканини, інформативність його показників для діагностики та оцінки ефективності лікування собак та котів за внутрішніх хвороб», 16.00.01 – діагностика і терапія тварин.

Є автором та співавтором понад 150 наукових праць (115 статей, з них 9 у SCOPUS, 1 у WEB OF SCIENCE, 52 тези доповідей, 3 патенти на корисну модель).

Громадська діяльність. Є членом Європейської асоціації порівняльної гастроентерології (ESCG), членом асоціації ветеринарних нефрологів та урологів, членом Всеукраїнської Гільдії Ветеринарів (ВГВ). Член редакційно-експертної ради Українського журналу медицини, біології та спорту, наукового журналу «Молодий вчений», науково-практичного журналу «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування».

 

Print Friendly, PDF & Email