Селюкова Наталія Юріївна

Селюкова Наталія Юріївна (18.06.1979 р., м. Харків) – кандидат біологічних наук, асистент кафедри біології.

ORCID ID:  http://orcid.org/0000-0001-9657-6888

Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/N-5622-2015/

Scopus Author ID: http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57212678930&partnerID=MN8TOARS

Google Scolarship ID: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=vLo9JWoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Mendeley: https://www.mendeley.com/authors/57203718871/

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Seliukova

Закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна у 2002 році. Працювала старшим лаборантом лабораторії репродуктивної ендокринології (2002-2012 рр.), молодшим науковим співробітником лабораторії патогістології (2012-2015 рр.), завідувачем відділу наукової інформації та патентно-ліцензійної роботи (2015-2018 рр.), з 2018 по теперішній час працює за сумісництвом старшим науковим співробітником ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України». З 2018 року працює асистентом кафедри біології НФаУ.

Виконувала обов’язки методиста на кафедрі біології (2018-2019 р.р.).

Навчально-методична робота. Проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін «Біологія з основами генетики», «Клітинна біологія», «Медична біологія», «Медична біологія, паразитологія та генетика».

Науково-дослідна робота: Кандидатську роботу захистила на тему:«Наслідки фітоестрогенізації батька для репродуктивної функції нащадків чоловічої статі (експериментальне дослідження)» 14.01.14 – ендокринологія, 3 вересня 2015 р., ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України».

Є автором та співавтором понад 115 наукових робіт (45 статей, з них 8 у SCOPUS, 2 у WEB OF SCIENCE, 63 тези доповідей, 6 патентів на корисну модель, 1 інформаційний лист, 2 нововведення).

Громадська діяльність. Є дійсним членом Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство клітинної біології» та Міжнародної федерації клітинної біології (IFCB).

Відповідальний секретар науково-практичного журналу “Проблеми ендокринної патології” (SCOPUS).

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи «Вивчення наслідків впливу «пасивного тютюнопаління» матерів під час вагітності на сомато-ендокринний фенотип нащадків». Шифр теми АМН 02.18 (2018-2020 рр.). Місце виконання: ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України».

Відомості про підвищення кваліфікації (після 2016 р).

 1. «Виробництво лікарських засобів в умовах належної виробничої практики», НФаУ, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, 2016 р.
 2. «Організація виробництва біологічних лікарських засобів відповідно до вимог належної виробничої практики», НФаУ, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, 2017 р.
 3. «Актуальні питання фармацевтичної розробки, промислового виробництва та забезпечення якості лікарських засобів», НФаУ, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, 2018 р.
 4. Навчання на курсах англійської мови в Лінгвістичному центрі факультету іноземних мов Харківського національного університету, 2017-2018 рр., № 2018/16.
 5. Участь у навчальних тренінгах з трансферу технологій та управління іноваційною діяльністю, сертифікат “0045/108 від 30.11.2018, м. Київ, МОН України.
 6. «Український розмовний клуб», сертифікат Національного фармацевтичного університету, 2019 р.
 7. Участь у серії вебінарів «Можливості WebofScience для наукової діяльності», 2019 р. Інформаційно-аналітичні ресурси та навчання, ClarivateAnalytics.
 8. «Сучасні підходи до виробництва біотехнологічної продукції», НФаУ, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, 2020 р.

Перелік основних наукових праць:

Статті

 1. Stress and reproductive disorders: modern views on the problem and own research experience / N. Yu. Seliukova, A. I. Gladkova, E. M. Koreneva, F. G. Yaremenko, et al. // Пробл. ендокрин. Патології. – 2019. – № 1. – С. 87-94. https://www.jpep.endocrinology.org.ua/
 2. Cytostatic impact on spermatogenic cells ultrastructure and its correction by chondroitin sulphate / N. M. Brechka, V. P. Nevzorov, E. M. Koreneva, N. Yu. Seliukova, E. V. Shcherbak // Світ медицини та біології. – 2019. – № 2 (68). – С. 171-174 (фахове видання, WoS).
 3. The state of prooxidant-antioxidant balance in prostate gland of rats with cryotrauma and its correction with drugs of natural origin./ Brechka N, Bondarenko V, Morozenko D, Yu. Seliukova // Georgian Med News. 2019 Nov;(296):91-95.
 4. Селюкова Н. Ю., Коренева Е. М. Вплив сульфату цинку на сексуальність та спермограму статевозрілих самців щурів. Світ медицини та біології. – 2017. – № 2 (60). – С. 150-153.
 5. Бречка Н. М., Невзоров В. П., Коренева Е. М., та ін. Ультраструктура семенников крыс после деструктивного воздействия доксорубицина гидрохлорида и возможности коррекции хондроитина сульфатом Пробл. ендокрин. патології. – 2018. – № 3. – С. 45-51.
 6. Селюкова Н. Ю., Кустова С. П., Бойко М. О., Бречка Н. М., Коренєва Є. М., Місюра К. В.Плацентарна недостатність: стан проблеми та засоби ранньої профілактики її наслідків. Одеський медичний журнал. – 2019. – № 3/4. – С. 40-45.
 7. Селюкова Н. Ю., Місюра К. В., Лар’яновська Ю. Б. Гістологічне дослідження матки вагітних щурів молодого та зрілого віку в умовах фетоплацентарної недостатності. Український журнал медицини, біології та спорту – 2019. – Том 4, № 5 (21). – С. 338-345.
 8. Селюкова Н. Ю. Вплив фетоплацентарної недостатності на стан плоду залежно від віку матері Український журнал медицини, біології та спорту – 2020. – № 5 (1). – С. 85-90 (фахове видання).

Патенти.

 1. Кустова С. П., Коренєва Є. М., Бойко М. О. Гладкова А. І.  Селюкова Н. Ю. та ін  Засіб для профілактики та лікування патоспермій.    Пат. 38711 UA, МПК (2006) А61К 31/16, А61К 33/30, А61К 9/48. (UA); заявник і патентовласник Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського АМН України» (UA). – № u 2008 07746 ; заявл. 06.06.08 ; опубл. 12.01.09, Бюл. № 1.
 2. Бречка Н. М., Малова Н. Г., Стрельникова Л. С., Івахненко О. Л.,  Селюкова Н.Ю. та ін. Спосіб корекції індукованих цитостатиком порушень сперматогенезу у щурів. Пат. 86662 UA, МПК (2006) А61Р 15/08, А61К 38/02. (UA) ; заявник і патентовласник Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» (UA). – № u 2013 07634 ; заявл. 17.06.13 ; опубл. 10.01.14, Бюл. № 1.
 3. Селюкова Н.Ю., Коренєва Є. М. Карпенко Н. А.,  Почерняева С. С., Смолєнко Н. П.,  Завадська Н. В. Спосіб моделювання затримки статевого дозрівання у самців    Пат. 91090 UA, МПК (2006) G09B 23/28, А61К 36/00. (UA) ; заявник і патентовласник Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» (UA). – № u 2013 14420 ; заявл. 09.12.13 ; опубл. 25.06.14, Бюл. № 12.
 4. Сергієнко Л. Ю., Селюкова Н.Ю., Бондаренко Т. В., Черевко Г. М., Перець О. В., Толмачова Л. М. Спосіб моделювання гіпертрофічного ожиріння гіпоталамічного ґенезу з ознаками лептинорезистентності. Пат. 97628 UA, МПК (2006) G09B 23/28, заявник і патентовласник Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевсь-кого НАМН України» (UA). – № u 2014 10878; заявл. 06.10.14 ; опубл. 25.03.2015, Бюл. № 6.
 5. Сергієнко Л. Ю., Соколова С.С., Гєворкян А. Р., Бондаренко Т. В., Селюкова Н.Ю. та ін. Спосіб моделювання фетоплацентарної недостатності за умов пасивного тютюнопаління вагітних.  Пат. 124864 UA, МПК (2006.01) G09B 23/28, заявник і патентовласник Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевсь-кого НАМН України» (UA). – № u 2017 11019; заявл. 10.11.17 ; опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8.
Print Friendly, PDF & Email