Селюкова Наталія Юріївна

 

 

 

 

 

 

Селюкова Наталія Юріївна – фізіолог, викладач, кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри ветеринарної медицини та фармації.

 ORCID ID:  http://orcid.org/0000-0001-9657-6888

 Web of Science ResearcherID: https://publons.com/researcher/N-5622-2015/

 Scopus Author ID: http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57212678930&partnerID=MN8TOARS

Google Scolarship ID: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=vLo9JWoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Mendeley: https://www.mendeley.com/authors/57203718871/

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Nataliia_Seliukova

 

Закінчила Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна у 2002 році. Працювала старшим лаборантом лабораторії репродуктивної ендокринології (2002–2012 рр.), молодшим науковим співробітником лабораторії патогістології (2012–2015 рр.), завідувачем відділу наукової інформації та патентно-ліцензійної роботи (2015–2018 рр.), з 2018 по теперішній час працює за сумісництвом старшим науковим співробітником ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України». З 2018 року працювала асистентом кафедри біології НФаУ. Виконувала обов’язки методиста на кафедрі біології (2018–2019 рр.). З 01 вересня 2020 року виконує обов’язки методиста та секретаря кафедри ветеринарної медицини та фармації.

Навчально-методична робота. Проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін: «Біологія з основами генетики», «Клітинна біологія», «Медична біологія», «Медична біологія, паразитологія та генетика».

Науково-дослідна робота: кандидатську дисертацію захистила на тему: «Наслідки фітоестрогенізації батька для репродуктивної функції нащадків чоловічої статі (експериментальне дослідження)» зі спеціальності 14.01.14 – ендокринологія 03 вересня 2015 р. у ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України». Є автором та співавтором понад 115 наукових робіт (45 статей, з них 8 у SCOPUS, 2 у WEB OF SCIENCE, 63 тези доповідей, 6 патентів на корисну модель, 1 інформаційний лист, 2 нововведення). Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи «Вивчення наслідків впливу «пасивного тютюнопаління» матерів під час вагітності на сомато-ендокринний фенотип нащадків». Шифр теми НАМН 02.18 (2018–2020 рр.). Місце виконання: ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України». Працює над докторською дисертацією.

Громадська діяльність. Є дійсним членом Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство клітинної біології» та Міжнародної федерації клітинної біології (IFCB). Відповідальний секретар науково-практичного журналу “Проблеми ендокринної патології” (індексується у наукометричній базі SCOPUS).

Print Friendly, PDF & Email