Захар’єв Андрій Вікторович

Захар’єв Андрій Вікторович (22.08.1973 р.н.) – кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри біології.

Закінчив Харківський державний зооветеринарний інститут у 1996 році за спеціальністю «Ветеринарна медицина», кваліфікація «Лікар ветеринарної медицини». Був аспірантом кафедри анатомії свійських тварин з 1996 до 1999 року, працював асистентом кафедри анатомії свійських тварин (1999-2001 рр.) ХДЗВІ, старшим викладачем кафедри анатомії свійських тварин (2001-2002 рр.), старшим викладачем кафедри анатомії і гістології імені професора Т.Г. Цимбала (2002-2004 рр.), старшим викладачем кафедри патологічної анатомії і патологічної фізіології (2004-2010 рр.), старшим викладачем кафедри патологічної анатомії та розтину (2010-2013 рр.), доцентом кафедри патологічної анатомії та розтину (2013-2019 рр.) ХДЗВА. З вересня 2019 року працює доцентом кафедри біології НФаУ.

Навчально-методична робота. Проводить лекційні, практичні та семінарські заняття з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» у студентів 1-2 курсу. Є автором понад 10 навчально-методичних робіт.

Науково-дослідна робота: Захистив кандидатську дисертацію у 2010 році за спеціальністю «16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин», тема дисертації «Патоморфологічна характеристика піролізидиноалкалоїдних нефропатологій великої рогатої худоби». Вчене звання доцента отримав у 2014 році.

Є автором та співавтором понад 60 наукових робіт (48 статей, з них 1 у WEB OF SCIENCE, 3 тези доповідей, 5 патентів на корисну модель (співавтор), 4 науково-методичних (НМР ДКВМ).

Відомості про підвищення кваліфікації (після 2016 року).

 1. «Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія» ННЦ «Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», посвідчення № 6/17, 03.04. – 03.05.2017.

Перелік основних наукових праць:

Статті

 1. Біополімери сполучної тканини сироватки крові в коней за отруєння чорнокоренем лікарським (Cynoglоssumofficinаle) / Кібкало Д.В., Тимошенко О.П., Боровков С.Б., Захар’єв А.В., Скрипова К.В. Т. 7 № 4, С. 486–491.
 2. Яценко І.В., Запара С.І., Захар҆єв А.В. Судово-експертні випадки дослідження трупів тварин з ознаками насильницької смерті від жорстокого поводження. Збірник наукових праць. – Харків : ХДЗА, 2018. – Вип. 35, Ч. 2, Том 3. – С. 130-138.
 3. Яценко І.В., Запара С.І., Захар҆єв А.В. Сучасний стан і перспективи розвитку судово-ветеринарної експертизи в Україні. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2018. – Вип. 18. – С. 568-575.
 4. Щетинський І.М., Захар҆єв А.В., Ляхович Л.М., Ульяницька А.Ю. Узагальнена патоморфологія вено-оклюзійної хвороби великої рогатої худоби молочних порід. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, 2018. №1, 48-50.
 5. Захар҆єв А.В., Ляхович Л.М., Ульяницька А.Ю., Мартєм’янова А.Є., Ткачова К.В. Патологоанатомічна характеристика випадків аномалії розвитку трахеї та бронхів у собак. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, 2018. №2, 33-36.
 6. Ляхович Л.М., Щетинський І.М., Захар҆єв А.В., Ульяницька А.Ю., Мартєм’янова А.Є., Ткачова К.В. Туберкульоз фазанів та павичів: аспекти танатогенезу. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, 2018. №2, 56-59.
 7. Ляхович Л.М., Щетинський І.М., Захар҆єв А.В., Ульяницька А.Ю., Мартєм’янова А.Є., Люлін П.В., Костюк І.О. Гепаральні патології за туберкульозу фазанів: патоморфологічний аналіз. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, 2019. №3, 37-46.
 8. Ляхович Л.М., Ульяницька А.Ю., Захар’єв А.В., Бондаренко О.Є., Дребот З.М., Костюк І.О., Люлін П.В., Петренко А.М., Логачова Л.О. Градація патоморфологічних змін у селезінці фазанів за туберкульозу. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування, 2019. №4, С. 114-118.

Патенти

 1. Щетинський І.М., Ульяницька А.Ю., Захар’єв А.В. Спосіб виявлення нативних піролізидинових алкалоїдів в рослинних і тваринних об’єктах. Патент № 66060 UA, МПК: G01N 33/48. № заявки u 2011 05869. Дата реєстрації 10.02.2012.
 2. Захар’єв А.В., Щетинський І.М., Ульяницька А.Ю. Спосіб виявлення кислих глікопротеїнів інтими ворітної вени і її коренів для виявлення флебопатій піролізидиноалкалоїдного генезу. Патент № 67143 UA, МПК: G01N 33/00. № заявки u 2011 05785. Дата реєстрації 10.02.2012 р.
 3. Щетинський І.М., Ульяницька А.Ю., Захар’єв А.В. Спосіб виявлення лужної фосфомоноестерази (лужної фосфатази – лф). Патент № 67176 UA, МПК: G01N 33/00. № заявки u 2011 07328. Дата реєстрації 10.02.2012 р.
 4. Щетинський І.М., Захар’єв А.В., Ульяницька А.Ю., Ірніденко Є.В. Метод патоморфологічної діагностики варіантних форм отруєнь великої рогатої худоби піролізидиновими алкалоїдами. Патент № 66997 UA, МПК: G01N 33/15. № заявки u 2011 08840. Дата реєстрації 25.01.2012 р.
 5. Ірніденко Є.В., Щетинський І.М., Ульяницька А.Ю., Захар’єв А.В. Спосіб якісного мікрогістохімічного виявлення піролів і піроловміснихсполук при отруєнні великої рогатої худоби піролізидиновими алкалоїдами. Патент № 66996 UA, МПК: G01N 33/15. № заявки u 2011 08839. Дата реєстрації 25.01.2012 р.
Print Friendly, PDF & Email