Кафедра

Кафедра ветеринарної медицини та фармації утворена 01 вересня 2020 року для провадження освітньої та наукової діяльності за інноваційними програмами «Ветеринарна фармація» та «Хвороби дрібних домашніх тварин» зі спеціальності «Ветеринарна медицина» у Національному фармацевтичному університеті. Завідувач кафедри – доктор ветеринарних наук Морозенко Дмитро Володимирович. Кафедра також забезпечує освітню діяльність на факультеті медико-фармацевтичних технологій, фармацевтичному факультеті та факультеті підготовки іноземних громадян з наступних обов’язкових дисциплін: «Біологія з основами генетики», «Медична біологія, паразитологія, генетика» (для освітньо-професійних програм зі спеціальності 226 Фармація, Промислова фармація»), «Гістологія, цитологія та ембріологія» (для освітньо-професійних програм зі спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування).

Штат кафедри складає 5 викладачів: 1 доктор ветеринарних наук, 3 кандидати ветеринарних наук та 1 кандидат біологічних наук. Викладачі кафедри є висококваліфікованими фахівцями, які викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні.

Print Friendly, PDF & Email