Доценко Роман Валерійович

Доценко Роман Валерійович – лікар ветеринарної медицини, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри ветеринарної медицини та фармації.

 ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3798-5486

 Google Scolarship ID: https://scholar.google.com.ua/citations? hl=en&user=sYsrKbMAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1

 Закінчив Луганський національний аграрний університет за спеціальністю «Ветеринарна медицина» у 2006 році з відзнакою. З 2006 по 2009 рік навчався в аспірантурі ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України, працював на посадах молодшого наукового співробітника (2009-2012 рр.), старшого наукового співробітника (2012-2017 рр.) та провідного наукового співробітника (2017 р.) ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН України. Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 2015 році зі спеціальності – ветеринарна фармакологія та токсикологія. З 2017 по 2020 рік працював доцентом кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету, з 1 вересня 2020 р. – доцент кафедри ветеринарної медицини та фармації Національного фармацевтичного університету. З 2019 року навчається у Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія» за спеціальністю «Філологія», одержує кваліфікацію філолога, перекладача з англійської мови.

Навчально-методична робота. Проводить лекційні, практичні та семінарські заняття з дисциплін «Біологія з основами генетики», «Медична біологія», «Медична біологія, паразитологія та генетика», в тому числі у іноземних студентів англійською мовою.

Науково-дослідна робота: Кандидатську дисертацію захистив у 2012 р., за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія, на тему: «Токсикологічна характеристика талстару та методика визначення його діючої речовини в об’єктах тваринного походження» зі спеціальності 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія. Є автором та співавтором понад 44 наукових робіт, з них 5 методичних рекомендацій та 6 патентів України).

Print Friendly, PDF & Email